BADANIA

BADANIA

BADANIA

Badania

Jednym z podstawowych kierunków firmy działania są prowadzone przez nas innowacje i wdrożenia, które wykorzystujemy w produkcji naszych maszyn.

We współpracy z Technicznymi Uczelniami i Instytutami prowadzimy wspólne badania w zakresie rozwoju diagnostyki silników spalinowych, badania parametrów pracy silników zasilanych specyficznymi gazami węglowodorowymi (nowe metody regulacji mieszanki gazowo-powietrznej), wykorzystanie najnowszych technologii w oczyszczaniu gazów spalinowych silników o zapłonie samoczynnym (badanie emisji spalin) i inne.

Nasz zespół to grono wysokokwalifikowanych techników i inżynierów, menadżerów oraz naukowców z tytułami akademickimi.